Start

Köp ett eget äppelträd. Om det finns lediga andelar för 2024 kommer de till försäljning i webbutiken genast i början av november. En riktad försäljning till gamla andelsägare sker fram till 31 oktober eller så långt det finns lediga andelar. Välj 1 eller 2 sorter och njut av din egen äppelskörd hösten 2023. Du kan […]

1

Du får en andel i äppelträdgården i vilken ingår hela skörden* från de äppelträd som ingår i din andel. Odlaren ansvarar för skötseln av dina träd, du får som andelsägare följa med hur skörden utvecklas i en modern äppelodling Odlaren bevattnar och sköter om dina äppelträd för att säkerställa en bra skörd. I samma veva […]

2

Skördetiden är olika för varje sort och den varierar också beroende på sommarens väder. Vi rekommenderar att välja både en tidigare och en senare sort. På det här sättet kan du också dela på skörderisken. Du kan förstås också välja hela andelen av samma sort och hämta alla dina äppel på samma gång.

3

Odlaren beskär,  gödslar och bevattnar äppelträden. Äppelodling är krävande och trädgården är i  behov av regelbunden uppsyn under växtsäsongen. En lyckad pollinering är viktig med tanke på äppelskörden. Den sker i samarbete med en biodlare. Det finns också många skadeinsekter som måste hållas borta  för att träden skall växa och må bra. Om du är […]

4

Det finaste är att hämta skörden direkt från dina egna äppelträd och samtidigt koppla av en stund i äppelträdgården, och bara njuta av skördesäsongen. Utan mellanhänder och utan att andra har tummat på äpplena. Din minimiandel är cirka 15 kg per år och om du väljer två sorter så ungefär hälften av var.  Observera i […]

5

Den egna äppelskörden betalas på förhand i webbutiken. En minimiandel eller skörden från 2 äppelträd hösten 2024 kostar 50 euro (inkl. moms 14 %), men du kan fritt köpa flere träd om du vill. På det här sättet stöder du en ny typ av partnerskapsjordbruk mellan konsument och producent där din betalning i sin helhet […]

6

2023 nästan alla äppelandelar såldes slut på våren. En minimiandel består av 2 äppelträd av en sort eller 2 olika sorter (1+1 träd). På det här sättet strävar vi till att du får totalt cirka 15 kg äppel. Om du väljer 2 sorter skall du vara beredd på att hämta äpplena i två omgångar. 2024 […]