3

3_slide_swe

Odlaren beskär,  gödslar och bevattnar äppelträden. Äppelodling är krävande och trädgården är i  behov av regelbunden uppsyn under växtsäsongen.

En lyckad pollinering är viktig med tanke på äppelskörden. Den sker i samarbete med en biodlare. Det finns också många skadeinsekter som måste hållas borta  för att träden skall växa och må bra.

Om du är intresserad kan du följa med genom odlarens blogg om vad som händer i trädgården under olika tider på året. Via bloggen och e-posten informeras också andelsägarna om när skörden skall plockas eller avhämtas från gården.

Comments are closed.