Välkommen till Råbäck gård!

rikard_korkman_reunatHej, jag heter Rikard Korkman och är jordbrukare i sjätte generation. Jag odlar sedan 2007 tillsammans med min familj Råbäck gård i Mankby, Esbo. Jag är agronom till min utbildning.

Min farfar  och hans farbror köpte tillsammans Råbäck gård 1948 och bedrev mjölkproduktion på gården  efter att ha blivit tvungna att lämna sina gårdar i Kyrkslätt när Porkalaområdet måste evakueras för att arrenderas till Sovjetunionen 1944. Min egentliga hemgård, var jag växte upp, Lill-Nägels gård finns i Jorvas, Kyrkslätt 7 km från Råbäck. Lill-Nägels har varit i familjen Korkmans ägo och odling sedan 1841. Både Råbäck och Lill-Nägels odlas tillsammans, odlingsarealen är idag cirka 80 hektar. Huvudproduktionsinriktning är spannmåls-och oljeväxtodling och på vintern snöplogning i närområdet. Jag är deltidsodlare och jobbar också som ombudsman på Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC). På gården finns en heltidsanställd arbetstagare.

Min farfar odlade också äppel på 1930-talet på Lill-Nägels. Då hade han cirka 160 träd i odling.

På våren 2013 har jag planterat cirka 1100 äppelträd på en knapp hektars område på Råbäck som en modern tätplantering av äppel, som är den förhärskande odlingstekniken idag inom yrkesmässig äppelodling. Odlingstekniken påminner mycket om de odlingsmetoder som används inom vinodlingen.