CSA modellen

Äppelodlingen på Råbäck bygger på  ett helt nytt koncept för direktförsäljning. Community Supported Agriculture (CSA) eller partnerskapsjordbruk  är en modell som har sina rötter i USA och är populär bland annat i USA och Frankrike. För tillfället utvecklas denna modell i Finland bland annat i svenska Österbotten under devisen rejäl konsumtion (REKO) eller reilu kulutus på finska och fått ett positivt mottagande bland konsumenterna. I Helsingfors har konsumentandelslaget Herttoniemen ruokaosuuskunta startat odling av grönsaker med en anställd trädgårdsmästare och har idag 160 medlemmar.  CSA-modellen utgår från att kunden delar riskerna i odlingen med producenten genom att att på förhand förbinda sig att köpa gårdens produkter kontraktbaserat. På det här sättet kan odlaren bättre koncentrera sig på odlingen, för speciellt inom äppelodling är odlingsåtgärderna ganska krävande. Det är också motiverande för odlaren att veta till vem man odlar och att man kan komma överens om priset på förhand.  Kostnaderna för odlingen uppkommer ju också främst under växtperioden. Konsumenten igen kan säkerställa sig om att man får de produkter man vill ha enligt årstiden under den korta och intensiva växtperioden som vi har i Finland.

I CSA-modellen kommer man vanligtvis överens om en viss mängd av produkter eller andel tex färska grönsaker, som odlaren levererar till en överenskommen hämtningspunkt t ex varje vecka. I CSA modellen betonas gemenskapen mellan konsumenter och producenter och betydelsen av lokal närproduktion av livsmedel. Ett lokalt tänkande blir också globalt viktigare när man inser vikten av en fungerande livsmedelsproduktion och  stöter  på problem tex gällande spårbarheten  och ursprungsmärkningen av produkter.

På basen av CSA-modellen har jag utvecklat en modell för partnerskapsjordbruk som jag tror passar just min gård. Min avsikt är att utveckla modellen i samarbete med mina kunder för jag vill att verksamhetsmodellen skall fungera flexibelt och bra också ur kundens synvinkel.

I den kontraktbaserade direktförsäljningsmodellen  ”mitt äppelträd” köper kunden en andel som består av äppelskörden från ett visst antal äppelträd specificerade och numrerade till kunden  från äppelträdgården på Råbäck.  Arbetsfördelningen mellan kunden och mej är i sin enkelhet att jag förbinder mej att sköta äppelträdgårdens odlings och skötselarbeten på ett professionellt sätt och kunden förbinder sig att söka sin äppelskörd från gården då den har mognat. Modellen möjliggör också att kunden tar en aktivare roll , tex deltar i plockningen av de egna äpplena, om det finns ett intresse.