Försäljningen av äppelträdsandelar för skördeåret 2024

Den riktade försäljningen av äppelandelar för skördeåret 2024 till nuvarande andelsägare börjar sön 15.10. 2023  kl 12  och  avslutas 31.10.2023  . Efter det (1.11.-) kan de återstående andelarna köpas fritt av alla intresserade så länge det finns lediga äppelträd. Välkommen med som andelsägare i äppelträdgården på Råbäck gård!