Försäljningen av äppelandelar för 2020 har avslutats

Växtsäsongen håller på att köra igång och skördesäsongen väntar senare i år. Tack till alla nya och gamla andelsägare att du är med och befrämjar partnerskapsjordbruk och nya sätt att samarbeta mellan producent och konsument. Årets odlingskarta skickas inom kort till alla andelsägare. Som andelsägare i äppelträdgården är du alltid i  förtur att fortsätta också […]