Äppelträdens vårbeskärning genomförd

  Äppelträdens vinter/vårbeskärning har nu genomförts i äppelträdgården. Med tanke på skörden är det viktigt att styra trädets tillväxt med en årlig beskärning. I en modern tätplantering av äppel genomförs beskärningen bäst i tre olika skeden. För det första beskär man ett ”fönster” vars uppgift är att ge ljus till de nedre grenverket. Ett lämpligt […]