Avtalsvillkor 2021

1. Avtalsparter Avtalsparterna är jordbrukare Rikard Korkman, FO-signum 2099914-9 (nedan ”odlare”) och ”andelsägaren” som godkänt avtalet och betalat andelsavgiften. 2. Avtalets syfte Avtalet gäller en eller flere andelar av äppelskörden 2021 i äppelträdgården på Råbäck gård i Esbo. Äppelträdgårdens adress är Rikard Korkman Mankbyvägen 22, 02780 Esbo. En (1) minimiandel består av skörden från de […]

Försäljningen av äppelträdsandelar för skördeåret 2022

Den riktade försäljningen av äppelandelar till nuvarande andelsägare börjar fre 15.10.2021 kl 12 och  avslutas 30.10.2021. Efter det (1.11.-) kan de återstående andelarna köpas fritt av alla intresserade så länge det finns lediga äppelträd. Välkommen med som andelsägare i äppelträdgården på Råbäck gård!