Avtalsvillkor 2021

1. Avtalsparter Avtalsparterna är jordbrukare Rikard Korkman, FO-signum 2099914-9 (nedan ”odlare”) och ”andelsägaren” som godkänt avtalet och betalat andelsavgiften. 2. Avtalets syfte Avtalet gäller en eller flere andelar av äppelskörden 2021 i äppelträdgården på Råbäck gård i Esbo. Äppelträdgårdens adress är Rikard Korkman Mankbyvägen 22, 02780 Esbo. En (1) minimiandel består av skörden från de […]

Avtalsvillkor 2020

1. Avtalsparter Avtalsparterna är jordbrukare Rikard Korkman, FO-signum 2099914-9 (nedan ”odlare”) och ”andelsägaren” som godkänt avtalet och betalat andelsavgiften. 2. Avtalets syfte Avtalet gäller en eller flere andelar av äppelskörden 2020 i äppelträdgården på Råbäck gård i Esbo. Äppelträdgårdens adress är Rikard Korkman Mankbyvägen 22, 02780 Esbo. En (1) minimiandel består av skörden från de […]

Avtalsvillkor 2019

1. Avtalsparter Avtalsparterna är jordbrukare Rikard Korkman, FO-signum 2099914-9 (nedan ”odlare”) och ”andelsägaren” som godkänt avtalet och betalat andelsavgiften. 2. Avtalets syfte Avtalet gäller en eller flere andelar av äppelskörden 2019 i äppelträdgården på Råbäck gård i Esbo. Äppelträdgårdens adress är Rikard Korkman Mankbyvägen 22, 02780 Esbo. En (1) andel består av skörden från de […]

Avtalsvillkor 2018

1. Avtalsparter Avtalsparterna är jordbrukare Rikard Korkman, FO-signum 2099914-9 (nedan ”odlare”) och ”andelsägaren” som godkänt avtalet och betalat andelsavgiften. 2. Avtalets syfte Avtalet gäller en eller flere andelar av äppelskörden 2018 i äppelträdgården på Råbäck gård i Esbo. Äppelträdgårdens adress är Rikard Korkman Mankbyvägen 22, 02780 Esbo. En (1) andel består av skörden från de […]

Avtalsvillkor 2017

Avtalsvillkor 2017 1.Avtalsparter Avtalsparterna är jordbrukare Rikard Korkman, FO-signum 2099914-9 (nedan ”odlare”) och ”andelsägaren” som godkänt avtalet och betalat andelsavgiften. 2.Avtalets syfte Avtalet gäller en eller flere andelar av äppelskörden 2017 i äppelträdgården på Råbäck gård i Esbo. Äppelträdgårdens adress är Rikard Korkman Mankbyvägen 22, 02780 Esbo. En (1) andel består av skörden från de […]

Avtalsvillkor 2015

Avtalsparter Avtalsparterna är jordbrukare Rikard Korkman, FO-signum 2099914-9 (nedan ”odlare”) och ”andelsägaren” som godkänt avtalet och betalat andelsavgiften. Avtalets syfte Avtalet gäller en eller flere andelar av äppelskörden 2015 i äppelträdgården på Råbäck gård i Esbo. Äppelträdgårdens adress är Rikard Korkman Mankbyvägen 22, 02780 Esbo. En (1) andel består av skörden från de i odlingen […]