Försäljningen av äppelträdsandelar för skördeåret 2022

Den riktade försäljningen av äppelandelar till nuvarande andelsägare börjar fre 15.10.2021 kl 12 och  avslutas 30.10.2021. Efter det (1.11.-) kan de återstående andelarna köpas fritt av alla intresserade så länge det finns lediga äppelträd. Välkommen med som andelsägare i äppelträdgården på Råbäck gård!

Comments are closed.