Vill du njuta av din egen äppelskörd också nästa höst? En äppelträdsandel är en perfekt julklapp!

Tack för det gångna skördeåret till dej som varit andelsägare i äppelträdgården på Råbäck gård 2016. Förhoppningsvis motsvarade det dina förväntningar och du är nöjd med din äppelskörd och verksamheten på gården.

Efter skördesäsongen och höstens arbeten i äppelträdgården siktar vi nu på den kommande säsongen 2017. Om du bestämt dig för att fortsätta ditt kontrakt och delta i utvecklandet av den lokala fruktodlingen i enlighet med principerna om partnerskapsjordbruk eller s.k. Community Supported Agriculture (CSA) också år 2017, så kommer du att få en odlingskarta över äppelträden i början av januari.

Den riktade försäljningen till ”gamla” andelsägare avslutades 30.10. och nu är gårdens webbutik öppen också för nya kunder. Även ”gamla” andelsägare kan fortfarande förnya eller köpa flera äppelandelar. https://holvi.com/shop/omenapuu/ .

Vi är glada över all feedback äppelträdgården fått under årets lopp. Utan dej och andra engagerade andelsägare skulle en småskalig produktion som denna inte vara möjlig. På Råbäck gård gör vi vårt yttersta för att du skall vara nöjd också i fortsättningen. Äppelträden planterades 2013 och under de tre första skördeåren har förväntningsvärdet på skördemängden huvudsakligen uppnåtts. Vi fungerar på naturens villkor och det är därför naturligt att skördemängden varierar mellan de olika äppelsorterna från ett år till ett annat.

Inkommande år ökar äppelandelarnas mängd till cirka 500 st (en andel=skörden från två träd). Från äppelträdgårdens sida gäller det nu att se till att trädgårdens unika verksamhetsmodell också fungerar i större skala; mig veterligen finns det inte i Finland någon annan lika omfattande kontraktbaserad direktförsäljning.

Om alla andelar 250 nya andelar säljs för 2017 betyder det att trädgården är ”slutsåld”, d.v.s. därpå följande år 2018 kommer det inga ytterligare andelar till försäljning, förutom de som blir ”lediga” om någon nuvarande andelsägare inte förnyar sitt kontrakt. Om du vill befrämja utvecklingen av äppelträdgården med tanke på framtiden kan du göra det t ex på följande sätt:

1) Du kan dela länken till trädgårdens webbutik https://holvi.com/shop/omenapuu/
2) Du kan dela information om äppelträdgården på Råbäck gård t ex genom Facebook https://www.facebook.com/R%C3%A5b%C3%A4ck-g%C3%A5rd-160386640823197/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
3) Köp en äppelträdsandel som julklapp till din vän. Kom ihåg att sätta din egen e-postadress i kontaktuppgifterna (kvittot över betalningen kommer till denna adress) och skicka till mej kontaktuppgifterna till din vän (e-post och telnummer) på adressen rikard@rabackgard.fi . Jag ändrar sedan kontaktuppgifterna och din vän erhåller odlingskartan som skickas till alla andelsägare i början på januari. Om du vill ge ett presentkort kan jag skicka dej äppelträdgårdens logo till per e-post.

Comments are closed.