Försäljningen av äppelträdsandelar för skördeåret 2017

Riktad försäljning till gamla andelsägare 1.9.-30.10. 2016

Gamla andelsägare som ägt andelar 2016 har företräde att fortsätta som andelsägare också 2017 genom att senast 30.10.,eller så långt andelarna räcker, fritt köpa önskat antal andelar i äppelträdgården (produkterna är märkta med: ”Endast för nuvarande andelsägare”). Värdet på en andel år 2017 är 35 euro (2 träd x17,50 euro). En andel kan innehålla antingen samma äppelsort (2 träd) eller två olika sorter (1+1 träd). Webbutiken fungerar som en köpkorg. Du har en möjlighet att köpa flera äppeandelar om du t. ex. också vill prova på de andra sorterna.
En minimiandel av skörden hösten 2017 är lite mindre än tidigare år; den innehåller skörden från två äppelträd, cirka 11 kg enligt produktionskalkylen jämfört med cirka 14 kg i år. När träden växer producerar de mera och då minskar antalet träd per andel. Skörden kan dock variera mellan åren då vi fungerar på naturens villkor. I odlingskartan (länk tilll odlingskartan hittas i webbutiken, den har också skickats per e-post till alla andelsägare) kan du kontrollera hur många andelar (en andel 2016; 4 träd av en sort eller 2+2 träd av två olika sorter) och vilka sorter du äger i år. I odlingskartan är ägarens namn förkortad enligt modellen RikK=Rikard Korkman.

Nya andelar kommer till försäljning 1.11. 2016 kl 12

Efter att den riktade försäljningen till nuvarande andelsägare har avslutats senast 30.10. påbörjas försäljningen av nya andelar för skördeåret 2017 tisdagen 1.11. kl 12. Värdet på andelen är 35 euro (2 träd x17,50 euro). En andel kan innehålla antingen samma äppelsort (2 träd) eller två olika sorter (1+1 träd). Webbutiken fungerar som en köpkorg så du kan fritt köpa så många träd (á 17,50 euro) som du vill om du t ex också vill prova på de andra sorterna. Om andelarna för 2017 råkar ta slut och du är intresserad av egna äppelträd 2018 så skall du skicka e-post till rikard@rabackgard.fi Då får du ett meddelande per e-post när lediga andelar kommer till försäljning hösten 2017.

Odlingskarta 2015 2016 NG

Comments are closed.