Äppelträdgården är i full blom

Äppelträdgården är nu i full blom. Blommningen började 31.5., drygt en vecka senare än i fjol (22.5.) och brukar räcka cirka 2 veckor, så vi har ännu cirka en vecka kvar. För att säkerställa att pollineringen lyckas har vi flyttat in 5 bikupor i äppelträdgården under blommningstiden. I år finns det klara skillnader i mängden blommor mellan sommar- och vintersorterna. Vintersorterna Rubinola och Amorosa har rikligt med blommor medan blomsättningen för sommarsorterna Early Geneva och Nanna är betydligt svagare. Ifjol var det tvärtom, då var det sommarsorterna som gav den bästa skörden, speciellt Nanna gav en bra skörd både kvalitets- och mängdmässigt. Nu hoppas vi på sol och värme för att pollineringen och fruktsättningen skall lyckas så bra som möjligt. Vinterskador har inte upptäckts i trädgården, men 10 plantor har röjts i preventivtsyfte på grund av att de angripits av fruktträdskräfta (Nectria galligena). När träden ännu är såhär unga lönar det sig alltid att ersätta dem med nya träd.

Nya andelar för 2016 kommer till försäljning i augusti 2015 och det finna redan några personer som har anmält sej till den icke bindande väntelistan genom att skicka ett e-post meddelande till rikard@rabackgard.fi . Träden i andelen är alltid i samma skördeålder och i bra växtskick. Personerna på väntelistan informeras om försäljningen före  andelarna kommer till allmän försäljning. Observera att de nuvarande andelsägarna alltid har företräde att fortsätta sin nuvarande andel genom att efter skörden senast 30.10. 2015 i webbutiken förnya kontraktet också för 2016. I det här skedet är det inte ännu möjligt att förlänga sitt kontrakt. Försäljningen av nya andelar i augusti gäller nuvarande andelsägare bara om man vill skaffa flera andelar utöver de nuvarande och  t ex prova på någon av de andra äppelsorterna.

Comments are closed.