Omenapuiden leikkaus käynnissä


Omenapuiden leikkaus aloitettiin tänään. Leikkausta voidaan jatkaa ongelmitta siihen saakka kun ne lähtevät kunnolla kasvuun, siihen on vielä yli kuukausi. Puut näyttävät talvehtineen hyvin, ei myöskään myyrävahinkoja, jotka voivat pahimmassa tapauksessa aiheuttaa suuria tuhoja. Niitä on yritetty ennaltaehkäistä eri tavoilla mm leikkaamalla ruoho riviväleissä lyhyeksi syksyllä. Kukkakannuksia löytyy myös, vaikka niitä ei kaikissa lajikkeissa ole niin helppo erottaa lehtikannuksista. Tiheäistutuksen leikkaus tehdään kolmessa vaiheessa. Ensimmäiseksi leikataan ”ikkuna” puun keskiosaan, tällä varmistetaan puun valonsaanti ja muokataan puun muotoa halutuksi. Toiseksi leikataan latva, tärkein asia on että poistetaan kilpalatvat, jotta puulla on selkeä ja suora latva. Kolmas vaihe on alaoksien leikkaus, sillä halutaan rajoittaa kasvua mm riviin päin. Ala oksat siis typistetään, jokaiselle alaoksallle tehdään n.k. ”venttiili jolla halutaan ohjata kasvua alaoksien latvoihin. Lähtökohdat tulevalle sadolle näyttävät hyviltä, mutta vielä on monta haastetta edessä ennekuin sadonkorjuu on käsillä.

Comments are closed.