CSA-malli

Omenatarhani toimii CSA-mallin (Community Supported Agriculture) mukaan, joka on lähtöisin USA:sta. Alkuperäinen CSA-malli on suosittu varsinkin Yhdysvalloissa ja Ranskassa. CSA-mallissa asiakas jakaa riskin viljelijän kanssa sitoutumalla ostamaan tilan tuotteita etukäteen sopimuspohjaisesti. Tällä tavalla viljelijä voi keskittyä paremmin itse viljelyyn, koska omenanviljelyssä viljelytoimenpiteet ovat vaativia. Viljelijälle on myös motivoivaa tietää kenelle tuottaa ja että hinnasta voidaan sopia etukäteen. Sen vuoksi, että viljelykustannukset painottuvat myös kasvukaudelle. Kuluttaja voi taas varmistua siitä, että saa haluamiansa tuotteita vuodenajan mukaan lyhyen ja intensiivisen kasvukauden aikana.

Yleensä CSA-mallissa sovitaan tietystä määrästä tai osuudesta esimerkiksi tuoreita vihanneksia, jotka viljelijä toimittaa asiakkaalle ennalta sovittuun noutopaikkaan esimerkiksi viikoittain. CSA-malli on yhteisöllinen maataloustuotteiden suoramarkkinointikanava, joka haluaa lähentää maataloustuottajia ja kuluttajia, sekä korostaa paikallisen lähiruokatuotannon merkitystä. Paikallisen ajattelun ja tuotannon korostaminen on noussut maailmanlaajuisestikin tärkeään asemaan, kun otetaan huomioon ruoantuotannon tärkeys ja ongelmat esimerkiksi ruoan jäljitettävyydessä.

Tämän mallin perusteella olen muokannut omalle tilalleni sopivamman tavan harjoittaa kumppanuusmaataloutta. Mallia tullaan tulevaisuudessa kehittämään yhteistyössä asiakkaiden kanssa, koska haluan uuden toimintamallin toimivan myös asiakkaiden kannalta joustavasti ja hyvin.

Omassa sopimuspohjaisessa suoramyyntimallissani ”oma omenapuu” asiakas ostaa osuuden omenatarhasta vuoden kerrallaan. Osuudella saa tietyn määrän omaksi nimettyjä omenapuita ja niiden koko omenasadon.

Työnjako asiakkaan ja minun välillä on, että minä sitoudun hoitamaan omenatarhan viljely- ja hoitotyöt ammattitaitoisesti ja asiakas sitoutuu noutamaan satonsa kun sato on kypsynyt. Malli mahdollistaa myös osallistumisen esimerkiksi oman sadon sadonkorjuuseen ja tarkempaan seurantaan miten sato kehittyy, jos asiakkailla on tähän kiin-nostusta. Omenatarhassa puut on nimikoitu ja numeroitu asiakkaan mukaan. Halutessaan asiakas noutaa sadon tilaltani valmiina puulaatikoissa tai kerää ne suoraan omasta omenapuustaan.