• Start

  Köp ett eget äppelträd. Om det finns lediga andelar för 2024 kommer de till försäljning i webbutiken genast i början av november. En riktad försäljning till gamla andelsägare sker fram till 31 oktober eller så långt det finns lediga andelar. Välj 1 eller 2 sorter och njut av din egen äppelskörd hösten 2023. Du kan […]

  Read More

  Start

 • 1

  Du får en andel i äppelträdgården i vilken ingår hela skörden* från de äppelträd som ingår i din andel. Odlaren ansvarar för skötseln av dina träd, du får som andelsägare följa med hur skörden utvecklas i en modern äppelodling Odlaren bevattnar och sköter om dina äppelträd för att säkerställa en bra skörd. I samma veva […]

  Read More

  1

 • 2

  Skördetiden är olika för varje sort och den varierar också beroende på sommarens väder. Vi rekommenderar att välja både en tidigare och en senare sort. På det här sättet kan du också dela på skörderisken. Du kan förstås också välja hela andelen av samma sort och hämta alla dina äppel på samma gång.

  Read More

  2

 • 3

  Odlaren beskär,  gödslar och bevattnar äppelträden. Äppelodling är krävande och trädgården är i  behov av regelbunden uppsyn under växtsäsongen. En lyckad pollinering är viktig med tanke på äppelskörden. Den sker i samarbete med en biodlare. Det finns också många skadeinsekter som måste hållas borta  för att träden skall växa och må bra. Om du är […]

  Read More

  3

 • 4

  Det finaste är att hämta skörden direkt från dina egna äppelträd och samtidigt koppla av en stund i äppelträdgården, och bara njuta av skördesäsongen. Utan mellanhänder och utan att andra har tummat på äpplena. Din minimiandel är cirka 15 kg per år och om du väljer två sorter så ungefär hälften av var.  Observera i […]

  Read More

  4

 • 5

  Den egna äppelskörden betalas på förhand i webbutiken. En minimiandel eller skörden från 2 äppelträd hösten 2024 kostar 50 euro (inkl. moms 14 %), men du kan fritt köpa flere träd om du vill. På det här sättet stöder du en ny typ av partnerskapsjordbruk mellan konsument och producent där din betalning i sin helhet […]

  Read More

  5

 • 6

  2023 nästan alla äppelandelar såldes slut på våren. En minimiandel består av 2 äppelträd av en sort eller 2 olika sorter (1+1 träd). På det här sättet strävar vi till att du får totalt cirka 15 kg äppel. Om du väljer 2 sorter skall du vara beredd på att hämta äpplena i två omgångar. 2024 […]

  Read More

  6

Försäljningen av äppelträdsandelar för skördeåret 2024

Den riktade försäljningen av äppelandelar för skördeåret 2024 till nuvarande andelsägare börjar sön 15.10. 2023  kl 12  och  avslutas 31.10.2023  . Efter det (1.11.-) kan de återstående andelarna köpas fritt av alla intresserade så länge det finns lediga äppelträd. Välkommen med som andelsägare i äppelträdgården på Råbäck gård!

Read More

Försäljningen av äppelträdsandelar för skördeåret 2023

Den riktade försäljningen av äppelandelar till nuvarande andelsägare börjar lör 15.10. 2022  kl 12  och  avslutas 31.10.2022  . Efter det (1.11.-) kan de återstående andelarna köpas fritt av alla intresserade så länge det finns lediga äppelträd. Välkommen med som andelsägare i äppelträdgården på Råbäck gård!

Read More

Försäljningen av äppelträdsandelar för skördeåret 2022

Den riktade försäljningen av äppelandelar till nuvarande andelsägare börjar fre 15.10.2021 kl 12 och  avslutas 30.10.2021. Efter det (1.11.-) kan de återstående andelarna köpas fritt av alla intresserade så länge det finns lediga äppelträd. Välkommen med som andelsägare i äppelträdgården på Råbäck gård!

Read More

Välkommen till Råbäck gård!

rikard_korkman_reunatHej, jag heter Rikard Korkman och är jordbrukare i sjätte generation. Jag odlar sedan 2007 tillsammans med min familj Råbäck gård i Mankby, Esbo. Jag är agronom till min utbildning.

Min farfar  och hans farbror köpte tillsammans Råbäck gård 1948 och bedrev mjölkproduktion på gården  efter att ha blivit tvungna att lämna sina gårdar i Kyrkslätt när Porkalaområdet måste evakueras för att arrenderas till Sovjetunionen 1944. Min egentliga hemgård, var jag växte upp, Lill-Nägels gård finns i Jorvas, Kyrkslätt 7 km från Råbäck. Lill-Nägels har varit i familjen Korkmans ägo och odling sedan 1841. Både Råbäck och Lill-Nägels odlas tillsammans, odlingsarealen är idag cirka 80 hektar. Huvudproduktionsinriktning är spannmåls-och oljeväxtodling och på vintern snöplogning i närområdet. Jag är deltidsodlare och jobbar också som ombudsman på Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC). På gården finns en heltidsanställd arbetstagare.

Min farfar odlade också äppel på 1930-talet på Lill-Nägels. Då hade han cirka 160 träd i odling.

På våren 2013 har jag planterat cirka 1100 äppelträd på en knapp hektars område på Råbäck som en modern tätplantering av äppel, som är den förhärskande odlingstekniken idag inom yrkesmässig äppelodling. Odlingstekniken påminner mycket om de odlingsmetoder som används inom vinodlingen.