5

Den egna äppelskörden betalas på förhand i webbutiken. En minimiandel eller skörden från 2 äppelträd hösten 2017 kostar 35 euro (inkl. moms 14 %). På det här sättet stöder du en ny typ av partnerskapsjordbruk mellan konsument och producent där din betalning i sin helhet stannar hos den lokala odlaren. På det här sättet befrämjar du också utvecklingen av närproducerade livsmedel.

Du förbinder dej till äppelträdgården för ett år åt gången. Du godkänner att odlaren producerar skörden till dej och att den faktiska skördemängden kan variera mellan åren,precis som skulle vara fallet om träden skulle växa i din egen trädgård.

Odlaren lovar sköta dina äppelträd enligt  bästa yrkesskicklighet  och på ett professionellt sätt.

Du hämtar din skörd direkt från gården inom en utsatt tid när skörden är mogen. Odlaren meddelar genom bloggen om hur skörden mognar under växtsäsongen så du kan förbereda dej och  personligen per e-post om exakt tidpunkt för plockningen. Skörden plockas i en trälåda som återanvänds.

Comments are closed.