Försäljningen av äppelträdsandelar för skördeåret 2021

Den riktade försäljningen av äppelandelar till nuvarande andelsägare har påbörjats och  avslutas 30.10.2020 . Efter det (1.11.-) kan de återstående andelarna köpas fritt av alla intresserade. Välkommen med som andelsägare i äppelträdgården på Råbäck gård!

Comments are closed.