Försäljningen av äppelträdsandelar för skördeåret 2020

Den riktade försäljningen av äppelandelar till nuvarande andelsägare på börjas 15.10. kl 12 och avslutas 30.10.2019. Efter det (1.11.-) kan de återstående andelarna köpas fritt av alla intresserade. Välkommen med som andelsägare i äppelträdgården på Råbäck gård!

Comments are closed.