Försäljningen av äppelandelar för 2020 har avslutats

Växtsäsongen håller på att köra igång och skördesäsongen väntar senare i år. Tack till alla nya och gamla andelsägare att du är med och befrämjar partnerskapsjordbruk och nya sätt att samarbeta mellan producent och konsument. Årets odlingskarta skickas inom kort till alla andelsägare. Som andelsägare i äppelträdgården är du alltid i  förtur att fortsätta också följande år.  Efter det kommer  äppelandelarna till allmän försäljning. Om detta skickas det närmare information på hösten till alla andelsägare.

På grund av Coronakrisen är det ännu osäkert om vi kan arrangera den populära öppna dagen för andelsägarna i samband med äppelblomningen. Höstens skördetidpunkt beror på växtssäsongen, ifjol plockades sommarsorterna i mitten på augusti och vintersorterna i slutet av september. Plockningsinbjudan skickas till alla.

Comments are closed.