Försäljningen av äppelträdsandelar för skördeåret 2019

Den riktade försäljningen av äppelandelar till nuvarande andelsägare påbörjas 1.9. och avslutas 30.10 2018. Efter det (1.11.-) kan de återstående andelarna köpas fritt av alla intresserade. Välkommen med som andelsägare i äppelträdgården på Råbäck gård!