Omenapuiden leikkaus valmis-Beskärningen av äppelträden är färdig

IMG_2194

Omenapuiden talvi/kevät leikkaus on nyt suoritettu omenatarhassa! Sadonmuodostuksen kannalta on tärkeää että jokavuotisella leikkauksella ohjataan omenapuun kasvua. Omenan tiheäistutuksessa leikkaus suoritetaan parhaiten kolmessa eri vaiheessa,joka vaihe vaati oman keskittymisensä.  Ensimmäiseksi tehdään”ikkuna” omenapuuhun jolla varmistetaan varsinkin alaoksien valon saanti. Alaoksien  sopiva määrä on 4-7 ja alaoksien yläpuolelle tehdään 40-60 cm korkea ikkkuna, jossa tavoitteena on että ei ole montaa oksaa vaan kukkakannuksia. Tämän jälkeen leikataan selvä latva puulle. Viimeiseksi typistetään alaoksat n.k. venttiiliksi, viime vuoden vuosikasvusta jätetään vain noin 2-3 vuosisilmua.

Puut näyttävät talvehtineen hyvin, ei myöskään mitään myyrätuhoja , joten tästä on hyvä lähteä uuten kasvukauteen.

Kuvassa hedelmänviljelyneuvoja Fredrik Björklund opastaa puiden leikkauksessa.

 

Äppelträdens vinter/vårbeskärning har nu genomförts i äppelträdgården. Med tanke på skörden är det viktigt att styra trädets tillväxt med en årlig beskärning. I en modern tätplantering av äppel genomförs beskärningen bäst i tre olika skeden. För det första beskär man ett ”fönster” vars uppgift är att ge ljus till de nedre grenverket. Ett lämpligt antal nedre grenar med trädavståndet 1 m är 4-7 st. Ovanför de nedersta grenarna gör man ett 40-60 cm högt fönster, där målsättningen är att istället för grenar ha möjligast många fruktsporrar. Efter detta klipper man bort alla konkurrerande toppskott och utser en tydlig topp för trädet. Till sist kortare man årstillväxten för de nedersta grenarna till s.k. ventiler, och lämnar bara 2-3 årskott kvar.

Träden verkar har övervintrat bra, sorkskador har också kunna undvikas. Det ser bra ut inför den kommande odlingssäsongen i dethär skedet.

På bilden visar fruktodlingsrådgivaren Fredrik Björklund på principerna för beskärningen.

 

Comments are closed.