• start_slide_swe

  Start

  Köp ett eget äppelträd. Om det finns lediga andelar för 2018 kommer de till försäljning i webbutiken genast i början av november. En riktad försäljning till gamla andelsägare sker fram till 30 oktober eller så långt det finns lediga andelar. Välj 1 eller 2 sorter och njut av din egen äppelskörd hösten 2018. Andelarna för […]

  Read More

  Start

 • 1_slide_swe

  1

  Du får en andel i äppelträdgården i vilken ingår hela skörden* från de äppelträd som ingår i  din andel. Odlaren ansvarar för skötseln av dina träd, du får som andelsägare följa med hur skörden utvecklas i en modern äppelodling Odlaren bevattnar och sköter om dina äppelträd för att säkerställa en bra skörd. I samma veva […]

  Read More

  1

 • 2_slide_swe

  2

  Skördetiden är olika för varje sort och den varierar också beroende på sommarens väder. Vi rekommenderar att välja både en tidigare och en senare sort. På det här sättet kan du också dela på skörderisken. Du kan förstås också välja hela andelen av samma sort och hämta alla dina äppel på samma gång.

  Read More

  2

 • 3_slide_swe

  3

  Odlaren beskär,  gödslar och bevattnar äppelträden. Äppelodling är krävande och trädgården är i  behov av regelbunden uppsyn under växtsäsongen. En lyckad pollinering är viktig med tanke på äppelskörden. Den sker i samarbete med en biodlare. Det finns också många skadeinsekter som måste hållas borta  för att träden skall växa och må bra. Om du är […]

  Read More

  3

 • 4_slide_swe_2018

  4

  Det finaste är att hämta skörden direkt från dina egna äppelträd och samtidigt koppla av en stund i äppelträdgården, och bara njuta av skördesäsongen. Utan mellanhänder och utan att andra har tummat på äpplena. Din minimiandel är cirka 15 kg per år och om du väljer två sorter så ungefär hälften av var.  Observera i […]

  Read More

  4

 • 5_slide_swe_2018

  5

  Den egna äppelskörden betalas på förhand i webbutiken. En minimiandel eller skörden från 2 äppelträd hösten 2018 kostar 40 euro (inkl. moms 14 %), men du kan fritt köpa flere träd om du vill. På det här sättet stöder du en ny typ av partnerskapsjordbruk mellan konsument och producent där din betalning i sin helhet […]

  Read More

  5

 • 6_slide_swe

  6

  2017 alla äppelandelar är slutsålda. En andel består av 2 äppelträd av en sort eller 2 olika sorter (1+1 träd). På det här sättet strävar vi till att du får totalt cirka 10 kg äppel. Om du väljer 2 sorter skall du vara beredd på att hämta äpplena i två omgångar. 2018 om du besluter […]

  Read More

  6

Näyttökuva 2017-09-01 kello 13.57.08

Äppel från Esbo

Den riktade försäljningen av äppelandelar för  2018 till nuvarande andelsägare påbörjas i gårdens webbutik 1.9. och avslutas 30.10 2017. Nya andelar kommer till försäljning genast efter dethär 1.11. om det ännu finns lediga andelar.  

Read More
007

Vill du njuta av din egen äppelskörd också nästa höst? En äppelträdsandel är en perfekt julklapp!

Tack för det gångna skördeåret till dej som varit andelsägare i äppelträdgården på Råbäck gård 2016. Förhoppningsvis motsvarade det dina förväntningar och du är nöjd med din äppelskörd och verksamheten på gården. Efter skördesäsongen och höstens arbeten i äppelträdgården siktar vi nu på den kommande säsongen 2017. Om du bestämt dig för att fortsätta ditt […]

Read More
003

Försäljningen av äppelträdsandelar för skördeåret 2017

Riktad försäljning till gamla andelsägare 1.9.-30.10. 2016 Gamla andelsägare som ägt andelar 2016 har företräde att fortsätta som andelsägare också 2017 genom att senast 30.10.,eller så långt andelarna räcker, fritt köpa önskat antal andelar i äppelträdgården (produkterna är märkta med: ”Endast för nuvarande andelsägare”). Värdet på en andel år 2017 är 35 euro (2 träd […]

Read More

Välkommen till Råbäck gård!

rikard_korkman_reunatHej, jag heter Rikard Korkman och är jordbrukare i sjätte generation. Jag odlar sedan 2007 tillsammans med min familj Råbäck gård i Mankby, Esbo. Jag är agronom till min utbildning.

Min farfar  och hans farbror köpte tillsammans Råbäck gård 1948 och bedrev mjölkproduktion på gården  efter att ha blivit tvungna att lämna sina gårdar i Kyrkslätt när Porkalaområdet måste evakueras för att arrenderas till Sovjetunionen 1944. Min egentliga hemgård, var jag växte upp, Lill-Nägels gård finns i Jorvas, Kyrkslätt 7 km från Råbäck. Lill-Nägels har varit i familjen Korkmans ägo och odling sedan 1841. Både Råbäck och Lill-Nägels odlas tillsammans, odlingsarealen är idag cirka 80 hektar. Huvudproduktionsinriktning är spannmåls-och oljeväxtodling och på vintern snöplogning i närområdet. Jag är deltidsodlare och jobbar också som ombudsman på Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC). På gården finns en heltidsanställd arbetstagare.

Min farfar odlade också äppel på 1930-talet på Lill-Nägels. Då hade han cirka 160 träd i odling.

På våren 2013 har jag planterat cirka 1100 äppelträd på en knapp hektars område på Råbäck som en modern tätplantering av äppel, som är den förhärskande odlingstekniken idag inom yrkesmässig äppelodling. Odlingstekniken påminner mycket om de odlingsmetoder som används inom vinodlingen.