• start_slide_swe

  Start

  Köp ett eget äppelträd. Om det finns lediga andelar för 2017 kommer de till försäljning i webbutiken genast i början av november. En riktad försäljning till gamla andelsägare sker fram till 30 oktober eller så långt det finns lediga andelar. Välj 1 eller 2 sorter och njut av din egen äppelskörd hösten 2017. Andelarna för 2016 är slutsålda. […]

  Read More

  Start

 • 1_slide_swe

  1

  Du får en andel i äppelträdgården i vilken ingår hela skörden* från de äppelträd som ingår i din andel. Odlaren ansvarar för skötseln av dina träd, du får som andelsägare följa med hur skörden utvecklas i en modern äppelodling. Odlaren bevattnar och sköter om dina äppelträd för att säkerställa en bra skörd. I samma veva kan du […]

  Read More

  1

 • 2_slide_swe

  2

  Skördetiden är olika för varje sort och den varierar också beroende på sommarens väder. Vi rekommenderar att välja både en tidigare och en senare sort. På det här sättet kan du också dela på skörderisken. Du kan förstås också välja hela andelen av samma sort och hämta alla dina äppel på samma gång.

  Read More

  2

 • 3_slide_swe

  3

  Odlaren beskär,  gödslar och bevattnar äppelträden. Äppelodling är krävande och trädgården är i  behov av regelbunden uppsyn under växtsäsongen. En lyckad pollinering är viktig med tanke på äppelskörden. Den sker i samarbete med en biodlare. Det finns också många skadeinsekter som måste hållas borta  för att träden skall växa och må bra. Om du är […]

  Read More

  3

 • 4_slide_swe_10kg

  4

  Det finaste är att hämta skörden direkt från dina egna äppelträd och samtidigt koppla av en stund i äppelträdgården,och bara  njuta av skördesäsongen . Utan mellanhänder och utan att andra har tummat på äpplena. Din minimiandel är cirka 10 kg per år och om du väljer två sorter så ungefär hälften av var.  Observera i alla fall att […]

  Read More

  4

 • 5_slide_swe_10kg

  5

  Den egna äppelskörden betalas på förhand i webbutiken. En minimiandel eller skörden från 2 äppelträd hösten 2017 kostar 35 euro (inkl. moms 14 %). På det här sättet stöder du en ny typ av partnerskapsjordbruk mellan konsument och producent där din betalning i sin helhet stannar hos den lokala odlaren. På det här sättet befrämjar du också utvecklingen […]

  Read More

  5

 • 6_slide_swe

  6

  2016 alla äppelandelar är slutsålda. En andel består av 4 äppelträd av en sort eller 2 olika sorter (2×2 träd). På det här sättet strävar vi till att du får totalt cirka 15 kg äppel. Om du väljer 2 sorter skall du vara beredd på att hämta äpplena i två omgångar. 2017 om du besluter att fortsätta*, […]

  Read More

  6

007

Vill du njuta av din egen äppelskörd också nästa höst? En äppelträdsandel är en perfekt julklapp!

Tack för det gångna skördeåret till dej som varit andelsägare i äppelträdgården på Råbäck gård 2016. Förhoppningsvis motsvarade det dina förväntningar och du är nöjd med din äppelskörd och verksamheten på gården. Efter skördesäsongen och höstens arbeten i äppelträdgården siktar vi nu på den kommande säsongen 2017. Om du bestämt dig för att fortsätta ditt […]

Read More
003

Försäljningen av äppelträdsandelar för skördeåret 2017

Riktad försäljning till gamla andelsägare 1.9.-30.10. 2016 Gamla andelsägare som ägt andelar 2016 har företräde att fortsätta som andelsägare också 2017 genom att senast 30.10.,eller så långt andelarna räcker, fritt köpa önskat antal andelar i äppelträdgården (produkterna är märkta med: ”Endast för nuvarande andelsägare”). Värdet på en andel år 2017 är 35 euro (2 träd […]

Read More
005

Nya äppelandelar kan nu köpas i webbutiken

Nya skördeandelar för 2016 i äppelträdgården på Råbäck gård finns nu till försäljning i gårdens webbutik https://holvi.com/shop/omenapuu/. Till försäljning finns nu cirka 120 nya andelar. I en andel ingår den kommande skörden hösten 2016 från 4 specifika äppelträd som namngivits till dej i äppelträdgården. De nya andelarna är halva andelar (2 träd=20 euro), så minimiinköpet […]

Read More

Välkommen till Råbäck gård!

rikard_korkman_reunatHej, jag heter Rikard Korkman och är jordbrukare i sjätte generation. Jag odlar sedan 2007 tillsammans med min familj Råbäck gård i Mankby, Esbo. Jag är agronom till min utbildning.

Min farfar  och hans farbror köpte tillsammans Råbäck gård 1948 och bedrev mjölkproduktion på gården  efter att ha blivit tvungna att lämna sina gårdar i Kyrkslätt när Porkalaområdet måste evakueras för att arrenderas till Sovjetunionen 1944. Min egentliga hemgård, var jag växte upp, Lill-Nägels gård finns i Jorvas, Kyrkslätt 7 km från Råbäck. Lill-Nägels har varit i familjen Korkmans ägo och odling sedan 1841. Både Råbäck och Lill-Nägels odlas tillsammans, odlingsarealen är idag cirka 80 hektar. Huvudproduktionsinriktning är spannmåls-och oljeväxtodling och på vintern snöplogning i närområdet. Jag är deltidsodlare och jobbar också som ombudsman på Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC). På gården finns en heltidsanställd arbetstagare.

Min farfar odlade också äppel på 1930-talet på Lill-Nägels. Då hade han cirka 160 träd i odling.

På våren 2013 har jag planterat cirka 1100 äppelträd på en knapp hektars område på Råbäck som en modern tätplantering av äppel, som är den förhärskande odlingstekniken idag inom yrkesmässig äppelodling. Odlingstekniken påminner mycket om de odlingsmetoder som används inom vinodlingen.